Trung Quốc: Thêm các biện pháp kiểm soát do dòng người và vốn rời khỏi đại lục