Trung Quốc tích trữ ngũ cốc góp phần làm tăng chi phí lương thực