Trung Quốc: Truyền thông và người nổi tiếng đổ lỗi cho Hoa Kỳ làm lây lan đậu mùa khỉ