WHO cung cấp thông tin cập nhật về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, CDC phát hành vaccine