Trung Quốc tuyên bố mang lại nền dân chủ thực sự sau thất bại của Hoa Kỳ ở Afghanistan