Trung Quốc: Tuyết rơi dày đột ngột ở Nội Mông Cổ và tỉnh Hà Bắc cuối tháng Tư