Trung Quốc và Cambodia tuyên bố ‘tình hữu nghị sắt son’, bắt đầu xây dựng các cơ sở hải quân mới