Trung Quốc viện cớ bị khiêu khích để biện minh cho hành vi côn đồ