Trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới trị giá 95 tỷ AUD sẽ được phát triển ở Tây Úc