Trước thềm hội nghị G-20, ông Modi ngầm chỉ trích Bắc Kinh kéo các quốc gia nghèo vào bẫy nợ