PHÂN TÍCH: Hoạt động gián điệp và tham nhũng ám ảnh ngành công nghiệp hải quân của Trung Quốc