‘Trường Xuân’ — Phim tài liệu đạt giải nói về một nhóm chèn sóng truyền hình nhà nước Trung Quốc