Truyền kỳ về tướng Washington (P.7): Mùa đông 1776, rút lui về New Jersey