Truyện ngụ ngôn Aesop: Cáo và Khỉ – Người lãnh đạo chân chính chứng tỏ bản thân bằng tố chất của mình