Truyền thông Hoa Kỳ không đưa tin về cuộc họp báo của đại sứ Trung Quốc