Truyền thông nhà nước Trung Quốc nhắm vào các quan chức cố gắng ‘nhảy tàu’ trốn khỏi Trung Quốc