Truyền thuyết ‘mộng bút sinh hoa’ – Cây bút Thần của các thi nhân xưa