TS. Fauci: Việc bắt buộc chích vaccine COVID-19 cho học sinh là một ‘ý tưởng hay’