TT Biden bày tỏ sự khẳng định đối với các cuộc biểu tình về Gaza trong lễ tốt nghiệp của trường Cao đẳng Morehouse

Một số người biểu tình đã xuất hiện trong sự kiện này, trong đó có một số sinh viên ngồi quay lưng lại với tổng thống.