TT Biden bổ nhiệm đặc phái viên tới Bắc Hàn, cam kết sẽ ngoại giao