TT Biden ca ngợi cuộc hội đàm với Trung Quốc ‘mang tính xây dựng’ giữa lúc bị chỉ trích chưa đạt được tiến triển trong các vấn đề chính

Lời nhận xét bất ngờ của tổng thống vào cuối cuộc họp báo đã trở thành phương diện thu hút sự chú ý nhất của cuộc họp.