TT Biden gọi lãnh đạo cộng sản Trung Quốc là ‘nhà độc tài’ sau cuộc hội kiến

Hai vị lãnh đạo này đã gặp mặt trực tiếp tại San Francisco sau một năm.