TT Biden ca ngợi nông dân Mỹ trong cuộc chiến chống lạm phát khi giá lương thực tăng cao