Nông dân Hoa Kỳ chật vật với lạm phát và tình trạng thiếu thiết bị trước vụ xuân