TT Biden cảnh báo cuộc tấn công vào Israel của Iran có thể diễn ra ‘sớm hơn’

Israel đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran, sau khi Tehran đe dọa tiến hành một cuộc tấn công trả đũa.