TT Biden chặn thành công cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng cho lễ Giáng Sinh