TT Biden chỉ trích ‘Đảng Cộng Hòa MAGA’ trong khi bất mãn về nền kinh tế ngày càng tăng