TT Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ đặt dấu chấm hết cho chiến tranh ở Afghanistan vào cuối tháng Tám