TT Biden cho biết sẽ điều quân đến các nước Đông Âu và NATO