TT Biden cho biết vẫn đang quyết định về thuế quan, sẽ sớm nói chuyện với lãnh đạo Trung Quốc