TT Biden công bố khoản đầu tư đường sắt trị giá 16 tỷ USD, tạo ra 100,000 việc làm xây dựng

Tòa Bạch Ốc trước đó đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật phân bổ ngân sách của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, trong dự luật có việc cắt giảm nguồn tài trợ cho Amtrak.