TT Biden công bố khoản tài trợ 7 tỷ USD dành cho quang năng để đánh dấu Ngày Trái Đất

Tổng thống cho biết: ‘Công việc này chưa bao giờ cấp bách hơn thế. Biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng hiện hữu của thời đại chúng ta; không ai có thể phủ nhận tác động và cái giá phải trả đáng kinh ngạc của biến đổi khí hậu nữa.’