Đánh giá của chính phủ TT Biden đổ lỗi cho ông Trump về cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan