TT Biden: Hoa Kỳ không mong muốn xung đột với Iran nhưng sẵn sàng ‘hành động một cách mạnh mẽ’