TT Biden kêu gọi đoàn kết tại một buổi thánh lễ nhà thờ ở Philadelphia

Hôm 07/07, Tổng thống bắt đầu chiến dịch tranh cử ở một tiểu bang chiến địa then chốt.