TT Biden nhắn nhủ với các nghị sỹ Đảng Dân Chủ trong Quốc hội rằng ông cam kết kiên quyết tiếp tục cuộc tranh cử

Trong một bức thư, Tổng thống kêu gọi các thành viên Đảng Dân Chủ ‘cùng với nhau, tiến về phía trước như một đảng thống nhất.’