TT Biden ký dự luật ngân sách tạm thời, ngăn chính phủ đóng cửa