TT Biden lên tiếng về tình trạng bất ổn trong khuôn viên trường đại học: ‘Biểu tình bạo lực thì không được bảo hộ’

Tổng thống nói rằng những người biểu tình ủng hộ Palestine ‘không có quyền gây ra hỗn loạn.’