Điều tra viên: Các tổ chức thân Hamas tài trợ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong trường đại học

‘Đây là những nhóm ủng hộ các cuộc tấn công ngày 07/10 và ủng hộ Hamas,’ ông Ryan Mauro, điều tra viên của Trung tâm Nghiên cứu Thủ đô, cho biết.