TT Biden loan báo về tăng trưởng việc làm cho người Mỹ, nhưng đa phần dành cho người nhập cư

Trong những năm gần đây, những việc làm được tạo ra cho người Mỹ sinh ra tại ngoại quốc tương đối nhiều hơn so với người Mỹ được sinh ra trong nước.