TT Biden phản ứng trước sự chỉ trích về tuyên bố Chủ Nhật Phục Sinh là ‘Ngày Hiện diện của Người chuyển giới’