TT Biden thừa nhận mối quan tâm về tuổi tác của ông là ‘hoàn toàn chính đáng’