Phát ngôn viên: Ông Mike Pence đã không nộp hồ sơ tranh cử tổng thống