TT Biden tiếp đón thủ tướng Thụy Điển tại Tòa Bạch Ốc trong bối cảnh Thụy Điển cố gắng gia nhập NATO