Tổng thống Biden: Ukraine không thể gia nhập NATO trừ phi đáp ứng ‘các tiêu chuẩn chung’ của khối