TT Biden trấn an các đồng minh trong cuộc gọi với TT của Ukraine và nhóm Bucharest 9