TT Biden tưởng niệm Lễ Chiến Sĩ Trận Vong: Nước Mỹ tự do nhờ có các binh sĩ dũng cảm