TT Biden và ông Tập sẽ gặp nhau để thảo luận về ‘các lằn ranh đỏ’ trong vấn đề Đài Loan và vũ khí hạt nhân