TT Biden yêu cầu 10 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương

Thượng nghị sĩ Jack Reed (Dân Chủ-Rhode Island) cho biết: “Chúng ta biết rằng Trung Quốc tìm cách thách thức các lợi ích an ninh và kinh tế của Hoa Kỳ…”