TT Kazakhstan tuyên bố đất nước bị tấn công bởi ít nhất 20,000 khủng bố